Univerzita Palackého v Olomouci
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY účasti na vzdělávacím kurzu „Zdravý životní styl se zaměřením na podporu pohybové aktivity“

Vstupní kritéria:
Kurzu se mohou zúčastnit pedagogičtí pracovníci základních a středních škol všech krajů ČR, kromě hlavního města Prahy.

Přihlášení do kurzu:
Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky obdržíte do týdne informaci o Vašem zařazení do kurzu. V případě, že bude kurz naplněn, kontaktuje Vás manažer projektu, který s Vámi domluví náhradní termín.
Nejpozději 14 dní před začátkem kurzu obdrží účastníci podrobný informační dopis.
Organizátoři si z vážných důvodů vyhrazují právo na změnu termínu kurzu.  

Finanční podmínky a storno podmínky:
Náklady na ubytování, stravu a lektorné jsou účastníkům hrazeny z rozpočtu projektu ESF „Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.00/14.0008“. Účastníci akce si hradí dopravu samostatně.
Každý účastník je povinen uhradit poplatky spojené se stornováním noclehu v ubytovacím zařízení, pokud se z kurzu odhlásí později, než 7 dní před začátkem akce. Další možností, jak podobnou situaci řešit, je sehnání odpovídajícího náhradníka.

Absolvování kurzu:
Účastník dokládá svou účast na kurzu podpisem v prezenční listině.
Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
Účastníci obdrží po ukončení akce osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vystavení osvědčení je účast na  90% programu.

Další ustanovení:

Účastníci kurzu se zasláním přihlášky a potvrzením těchto podmínek zavazují, že budou respektovat bezpečnostní pravidla školícího prostoru střediska.
Dále se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají spoluúčastníků/spoluúčastnic  v kurzu, a které se od nich během kurzu dozví.
Organizátoři si vyhrazují právo na posouzení individuálních výjimek ze Závazných podmínek účasti v kurzu.