Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt podporují

MZČR
WHO
SZU

Pohyb do škol

Další projekty
Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli (2009 – 2011)
Projekt "Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli" (zkráceně VIPPA) je realizován na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na vytvoření multidisciplinárního týmu akademických odborníků, který je nadále vzděláván zahraničními specialisty v manažerských i odborných problematikách podpory pohybové aktivity. Součástí projektu jsou tematicky zaměřené workshopy, semináře a konference, vytvoření České a Evropské sítě podpory pohybové aktivity a inovace studijních předmětů na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci a Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě.
Více o projektu najdete na www.vippa.upol.cz

Vzdělávání a publikace podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost (2009 - 2010)
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tvorby a vyhotovení odborné publikace a realizace vzdělávání přispět k řešení problému nízké úrovně pohybové aktivity obyvatel ČR. Projekt se snaží přispět k systematickému řešení problémů, které jsou spojeny s nízkou úrovní pohybové aktivity obyvatel ČR, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes, chronické respirační nemoci. Na projekt v roce 2010 naváže obdobný projekt zaměřený na komunální politiku a podporu pohybové aktivity v obcích.
Více o projektu najdete na www.podporapa.cz

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (2009 – 2012)
Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve vztahu k pohybové aktivitě a vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb (prostřednictvím Center podpory integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu.
Více o projektu najdete na www.apa.upol.cz