Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt podporují

MZČR
WHO
SZU

Pohyb do škol

HBSC - The Health Behavior in School-aged Children
HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví, mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví. Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Do posledního výzkumu bylo zapojeno 5012 dětí z České republiky.

Přehled základní faktů o HBSC studii:
  • Jedná se o kolaborativní výzkumnou studii životního způsobu u dětí
  • Studii zaštiťuje Světová zdravotnická organizace (WHO)
  • Studie probíhá opakovaně každé 4 roky
  • Účastní se jí 35 zemí včetně USA a Kanady
  • Česká republika se do HBSC studie zapojila již 4x
  • Posledního výzkumu v ČR se zúčastnilo 5012 dětí
V současné době probíhá vyhodnocování získaných dal z roku 2010, více informací o výsledcích HBSC studie 2010 již brzy na těchto stránkách!!!